Preskočiť na hlavný obsah

Zaplatiť parkovné

Pre úhradu parkovného na závorových parkoviskách pozrite osobitné informácie.

Aplikácie (platba on-line)

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom niektorej z nižšie uvedených aplikácií alebo prostredníctvom ich webového rozhrania. Platba cez aplikáciu je najvýhodnejšia (automatická zľava 10 % oproti základnej cene).

Parkovacie automaty

Parkovné možno uhradiť bezhotovostne (vo všetkých parkovacích automatoch) alebo v hotovosti mincami (približne v tretine parkovacích automatov). V parkovacom automate sa nedá zakúpiť parkovací lístok pre tarifné pásmo B (v prípade parkovania na rezidentských miestach max. 4 hod. denne).

Pri úhrade parkovného v parkovacích automatoch platia nasledovné pravidlá:

  • v prípade platby hotovosťou možno zaplatiť parkovné len mincami (s výnimkou mincí 1 cent a 2 centy),
  • pri zaplatení väčšej sumy ako tej, ktorá zodpovedá minimálnej dobe parkovania, parkovací lístok umožňuje parkovanie po dobu, ktorá zodpovedá celkovej zaplatenej sume,
  • minimálna doba spoplatnenia je 30 min. (v prípade uplatnenia zľavy z bonusovej karty je to 20 min.),
  • v prípade platby bezhotovostne (platobnou kartou) možno parkovné zaplatiť na vopred určenú dobu, ktorá je celým násobkom doby 30 min. (v prípade uplatnenia zľavy z bonusovej karty je to celý násobok 20 min.).

Zľavu z bonusovej karty (25 %) si možno uplatniť vo všetkých parkovacích automatoch. Na začiatku si vodič zvolí, či chce kúpiť „Základný lístok“ alebo „Lístok s bonusovou kartou“.

Platba prostredníctvom SMS

Polhodinový SMS lístok

SMS lístok možno zakúpiť zaslaním SMS v tvare „KE“ medzera „kód tarifného pásma“ medzera „EČV vozidla“ na číslo 2200.

Príklad textu SMS: KE A1 AA234AB

Doba platnosti parkovacieho lístka je 30 min. V prípade zakúpenia viac ako jedného polhodinového SMS lístka v prelínajúcom sa čase platnosti, platnosť každého ďalšieho zakúpeného SMS lístka nastáva po uplynutí platnosti toho predchádzajúceho.

Kódy tarifného pásma sa určujú podľa označenia príslušného tarifného pásma (A1, A2, BN, B, N).

Denný SMS lístok

V prípade zakúpenia denného lístka sa postupuje rovnako ako v prípade polhodinového lístka, avšak ku kódu tarifného pásma treba pripojiť písmeno D.

Príklad textu SMS (denný lístok): KE A1D AA234AB

Doba platnosti denného parkovacieho lístka je 24 hod., najneskôr však do konca doby spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa úhrada za parkovanie neplatí, denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia.

Úhrada parkovného prostredníctvom SMS je dostupná vo všetkých mobilných sieťach prevádzkovaných mobilnými operátormi Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a. s. (4ka) v závislosti od podmienok služby poskytovanej konkrétnemu užívateľovi mobilnej siete.

Kedy treba zaplatiť parkovné

Parkovné treba uhradiť bezodkladne na začiatku parkovania.

Parkovací lístok nemá listinnú (tlačenú) podobu, ale iba formu elektronického záznamu v informačnom systéme prevádzkovateľa – zaregistrovaním EČV v príslušnom systéme. Potvrdením o zakúpení parkovacieho lístka nie je potrebné sa preukazovať, ani ho umiestňovať za čelné sklo vozidla.

Pozrite si tiež dobu spoplatnenia pre jednotlivé tarifné pásma.

Typy parkovacích lístkov

Parkovací lístok v závislosti od príslušného typu platí v rámci celej zóne regulovaného parkovania na parkovacích miestach, ktoré patria do príslušného tarifného pásma (s výnimkou závorových parkovísk a vyhradených parkovacích miest), a to v nasledovnom rozsahu:

Typ lístkaRozsah platnosti
A1tarifné pásma A1, A2, BN a N
A2tarifné pásma A2, BN alebo N
BNtarifné pásma BN alebo B
Btarifné pásmo B (platba len cez aplikáciu alebo SMS)
N N

Parkovací lístok platí aj na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do príslušného tarifného pásma.

Pozrite si tiež dobu spoplatnenia pre jednotlivé tarifné pásma.

Ako ušetriť pri úhrade parkovného​

Najlacnejšia platba je cez aplikáciu
Automaticky sa použije zľava 10 % oproti bežnej cene. Niektoré aplikácie ponúkajú možnosť zakúpenia parkovného aj na kratšiu dobu ako 30 min. (min. však na 15 min.), s možnosťou predĺženia doby v minútovej tarifikácii.

Zľava pre obyvateľov mesta Košice
Držitelia bonusovej karty si môže uplatniť osobitnú zľavu 25 % (v kombinácii s 10 % zľavou pri platbe cez aplikáciu tak možno získať zľavu až 35 %). Táto zľava neplatí pri platbe formou SMS a na závorovom parkovisku.

Zistite, kedy je bezplatné parkovanie
Bezplatné parkovanie je mimo nižšie uvedenej doby spoplatnenia, v nedeľu a počas sviatkov (s výnimkou tarifného pásma B). Na závorových parkoviskách možno parkovať parkovať bezplatne po určenú dobu (v rozmedzí od 30 do 120 min.) – podrobné informácie sú na webstránke Závorové parkoviská.

Pre osoby s ŤZP
Pozrite sa, či nemáte nárok na bezplatné (alebo inak zvýhodnené) parkovanie (možnosť zakúpenia 4 bezplatných hodinových lístkov).

Pre viacdňových návštevníkov (v trvaní cca 7-10 dní)
Pozrite sa, či nie je výhodnejšie zakúpenie abonentnej pásmovej karty s dobou platnosti na 10 dní.

Pre dlhodobo parkujúcich
Pozrite sa, či nie je výhodnejšie zakúpenie parkovacej karty.

Doba spoplatnenia

Typ lístkaRozsah platnosti
A1PO – SO 00:00-24:00
A2PO – SO 00:00-24:00
BNPO – PI 07:30-18:00
BPO – NE 07:30-16:00 (max. 4 hod. denne)
Mimo doby spoplatnenia možno parkovať len s rezidentskou kartou alebo lokalitnou abonentnou kartou.
NPO – PI 07:30-18:00

Osobitné tarifné pásmo (pri obchodnom centre Astória, pri Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici):
doba spoplatnenia PO – SO 07:30-18:00.

Bezplatné parkovanie

Parkovné sa neplatí mimo doby spoplatnenia, vrátane nedele, a počas dní pracovného pokoja (sviatkov).

V tarifnom pásme B (rezidentské miesta v rezidentských lokalitách) sa parkovné platí každý deň.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 14. 11. 2023