Preskočiť na hlavný obsah

Zóna regulovaného parkovania

Územný rozsah zóny regulovaného parkovania podľa nového VZN je rovnaký ako doterajšia zóna plateného parkovania. Dochádza však k zmenám vo vymedzení lokalít, ako aj vo vymedzení tarifných pásiem.

Podrobné vymedzenie lokalít a tarifných pásiem je uvedené v prílohe č. 1 VZN.

Lokality

Od 1. 11. 2023 dochádza k zmenšeniu centrálnej mestskej zóny (CMZ) a k zlúčeniu terajších rezidentských lokalít do väčších územných celkov, a to nasledovne:

nová lokalitadoterajšie lokality
lokalita A

doterajšia centrálna mestská zóna

  • okrem Fejovej ulice,
  • okrem časti CMZ medzi ulicami Štefánikova, Svätoplukova a Mestským parkom
rezidentská lokalita B1doterajšie rezidentské lokality 1, 2 a 3
rezidentská lokalita B2

doterajšie rezidentské lokality 4 a 5

Fejova ulica (už nebude súčasťou CMZ)

rezidentská lokalita B3

doterajšie rezidentské lokality 6 a 7

parkoviská na Festivalovom námestí

rezidentská lokalita B4

rezidentská lokalita 8

parkoviská na Festivalovom námestí

rezidentská lokalita B5

doterajšie rezidentské lokality 9 a 10

časť CMZ medzi ulicami Štefánikova, Svätoplukova a Mestským parkom (už nebude súčasťou CMZ)

Osobitné parkoviská pri obchodnom centre Merkúr a pri Verejnom cintoríne ostávajú bezo zmeny.

Tarifné pásma

Od 1. 11. 2023 budú platiť nasledovné tarifné pásmo (zoradené od najdrahšieho pásma po najlacnejšie):

nové TPdoterajšie tarifné pásmo
A1tarifné pásmo 1
A2tarifné pásmo 2
BNtarifné pásmo 3
Btzv. tarifné pásmo 5 (rezidentské miesta v rezidentských lokalitách)
Ntarifné pásmo 4
osobitné TP

Zmeny v tarifných pásmach (od 1. 11. 2023 )

ulica zmena
Hlavná ulica (od Nám. osloboditeľov po Pribinovu/Rooseveltovu) 2 → A1
Kasárenské námestie (závorové parkovisko pri kine Úsmev) 1 → A2
Fejova ulica 2 → BN
Hutnícka 2 → BN
Masarykova 2 → BN
Jesenského 2 → BN
Kmeťova 2 → BN
Rumanova 2 → BN
Južná trieda (od Južnej triedy 9 po Skladnú) 4 → BN
Južná trieda – parkovisko pri Astórii 3 → osobitné TP
Garbiarska (cca polovica ulice) tzv. 5 → BN
Bajzova (úsek od č. 2 po č. 12) 3 → B
 

Z dôvodu prechodu časti doterajšej centrálnej mestskej zóny (medzi ulicami Štefánikova, Svätoplukova a Mestský park) do rezidentskej lokality B5 sa „modré“ pásmo (vyhradené len pre rezidentov) mení na tarifné pásmo B (s možnosťou parkovania návštevníkov denne od 7:30 do 16:00 max. 4 hod.).

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 14. 11. 2023