Preskočiť na hlavný obsah

FAQ

Nový systém parkovania má za úlohu predovšetkým odľahčiť centrum mesta od áut, zvýšiť tak komfort obyvateľov a najmä zvýhodniť Košičanov pri parkovaní v meste. To chceme docieliť vďaka bonusovej karte. Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Košice budú mať vďaka nej zníženú základnú sadzbu parkovacieho lístka až o 25%. Ak k tomu prirátame ďalšiu zľavu 10 % za použitie mobilnej aplikácie, Košičania majú nárok až na 35% zľavu oproti plnej cene parkovného.

Bonusová karta

Aktualizujeme celý systém parkovania, vrátane cien a lokalít. Nemenili sa prakticky už 9 rokov (a v niektorých prípadoch dokonca 15 rokov). Najvýznamnejšou zmenou je zavedenie bonusovej karty pre Košičanov a výhody vyplývajúce z platby cez mobilnú aplikáciu.

Rezidenti

Zmenou prechádza aj rezidentské parkovanie. Opäť sú v popredí záujmu Košičania a Košičanky s trvalým pobytom v príslušnej lokalite. Cena prvej rezidentskej karty ostáva nezmenená (20 € v rezidentskej lokalite, 35 € v centrálnej mestskej zóne).

Abonenti

Ostatní obyvatelia budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie „abonent“ (s vyššou cenovou reguláciou). Rezidentská a abonentná parkovacia karta umožnia jej držiteľovi parkovanie v príslušnej lokalite v zvýhodnenej cene, bez nutnosti denného kupovania parkovacieho lístka.

Príde k zjednodušeniu a sprehľadneniu rezidentských lokalít. Nastane zlúčenie súčasných rezidentských lokalít (č. 1 až 10) do väčších celkov (č. B1 až B5), pričom časť terajšej centrálnej mestskej zóny (Fejova ulica, ako aj lokalita medzi ulicami Štefánikova, Svätoplukova a Mestským parkom) je priradená k rezidentskej lokalite B5. Umožní to jednoduchšie získanie parkovacej karty terajším nerezidentom. V nových (väčších) rezidentských lokalitách však s rezidentskou kartou už nebude možné parkovať v susedných rezidentských lokalitách. Doteraz vydané rezidentské karty platia v pôvodne vymedzenom rozsahu.
K dispozícii zostávajú všetky možnosti platenia za parkovné: mobilná a webová aplikácia, parkomaty, SMS platba. Najvýhodnejšia, najjednoduchšia a najlacnejšia je úhrada prostredníctvom mobilnej resp. webovej aplikácie. Okrem 10% zľavy umožňujú niektoré z aktívnych aplikácií motoristom zaplatiť parkovné na kratšiu dobu, niektoré dokonca ponúkajú minútovú tarifikáciu po uplynutí 15 minút. Aktuálne sú motoristom k dispozícii aplikácie easypark, Bmove, ParkDots, HOPIN, pričom mesto Košice má podpísané zmluvy aj s ďalšími poskytovateľmi s cieľom rozšíriť služby. Niektoré aplikácie ponúkajú aj ďalšie služby, ako napríklad zakúpenie lístka na MHD, objednanie si taxislužby alebo zakúpenie parkovného v iných slovenských mestách.

Platba parkovného prostredníctvom mobilu je celoeurópsky trend a my ho nechceme a nemôžeme ignorovať. Výhody takejto platby prevyšujú všetky ostatné spôsoby úhrady parkovného.

Nový systém im prinesie viaceré výhody. Na platených parkovacích miestach (mimo závorových parkovísk) budú môcť parkovať zadarmo namiesto súčasných dvoch hodín až štyri hodiny denne. Na parkovacích miestach vyhradených pre ŤZP môžu i naďalej parkovať bezplatne bez časového obmedzenia. Ročná cena prvej rezidentskej karty pre ŤZP ostáva nezmenená v sume 5 eur.

Systém a ceny parkovania v širšom centre mesta sa nemenili od roku 2009. V súčasnosti neplnili svoje základné úlohy, ktorými sú regulácia dopravy a zvyšovanie komfortu obyvateľov. Nové pravidlá prichádzajú s jasným zvýhodnením pre Košičanov, ktorí majú v našom meste trvalý pobyt. V minulosti bolo parkovanie v rukách súkromnej spoločnosti a mesto tak nemalo dosah na realizáciu potrebných zmien. Súčasné vedenie parkovanie vrátilo späť do rúk mesta. Konečne tak môžeme prísť s novými pravidlami, ktoré prinesú do košického parkovania poriadok a systém.

Prijatiu nového VZN o parkovaní predchádzalo schválenie aktualizácie Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice v septembri 2022, ktorá má za cieľ posunúť dopravu Košiciach na novú, modernú a kvalitnejšiu úroveň.

Doba spoplatneného parkovania v tarifných pásmach je:

Tarifné pásma A1 a A2 (centrálna mestská zóna)
Pondelok – Sobota 00:00 – 24:00 hod., Nedeľa, sviatok – zdarma

Tarifné pásmo BN a N
Pondelok – Piatok 7:30 – 18:00 hod., Sobota, Nedeľa, sviatok – zdarma

Doba spoplatnenia na rezidentských parkovacích miestach v rezidentskej lokalite je pondelok – nedeľa od 7.30 hod. do 16.00 hod. (max. 4 hod. denne).

Na rezidentských parkovacích miestach v centrálnej mestskej zóne, ktoré nie sú zaradené do žiadneho tarifného pásma, a na rezidentských parkovacích miestach v rezidentskej lokalite mimo doby spoplatnenia možno dočasne parkovať len s príslušnou parkovacou kartou.

Parkovanie v mestských častiach sa aktuálne nejde spoplatňovať. Ide o prípravu v rámci VZN, aby do budúcna mohli vznikať rezidentské lokality aj v mestských častiach, na základe potreby a požiadaviek obyvateľov a predstaviteľov mestských častí.

Návrh VZN o parkovaní počíta s tzv. dočasnými rezidentskými lokalitami bez úhrady, ktoré budú postupne vznikať v rôznych lokalitách. Tam budú môcť parkovať držitelia bonusovej karty, ktorá je viazaná na trvalý pobyt v Košiciach.

Nie. Osoba s trvalým pobytom v Košiciach pri registrácii bonusovej karty/rezidentskej karty zadá do systému EČV svojho vozidla. Nie je dôležité, či bude mať aktuálnu podobu s označením okresu alebo nie. Pri kontrole EČV skenovacím vozidlom systém vyhodnotí, že ide o držiteľa parkovacej karty s príslušným oprávnením, resp. o držiteľa platného parkovacieho lístka.

V takomto prípade má vlastník bytu nárok na rezidentskú kartu len vo svojej rezidentskej lokalite s trvalým pobytom. Pre ďalšie rezidentské lokality má nárok na tzv. abonentnú kartu VLASTNÍK. Dokopy tak žiadateľ bude môcť mať viaceré parkovacie karty vo vzťahu k tomu istému vozidlu.

Podrobnosti o parkovacích kartách sú uvedené na stránkach:

https://parking.kosice.sk/rezidentska-karta/
https://parking.kosice.sk/abonentna-karta/

Ak chceme spoločne z Košíc tvoriť moderné, fungujúce a udržateľné mesto budúcnosti, bez funkčného systému parkovania to nepôjde. Vzhľadom na enormný nárast individuálnej automobilovej dopravy nie je trvalo udržateľné, aby každý mohol zaparkovať kdekoľvek. Regulácia statickej dopravy smeruje k ochrane rezidentov (obyvateľov žijúcich v príslušnej lokalite) a krátkodobých návštevníkov. Máme jasný plán pre rozvoj dopravy v Košiciach, vypracovaný odborníkmi, s participáciou košickej verejnosti ako aj predstaviteľov mestskej či miestnej samosprávy, ktorí sa podieľali na príprave Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.

Podrobné informácie sú k dispozícii na https://www.kosice.sk/obcan/strategia-rozvoja-dopravy-a-dopravnych-stavieb-mesta-kosice-aktualizacia-dokumentu

Každý obyvateľ s trvalým pobytom v meste Košice si môže vybaviť až tri bonusové karty (vo vzťahu k vozidlu, ktoré užíva na súkromné účely).

Užívaním na súkromné účely sa rozumie aj používanie vozidla, ktorého držiteľom je manžel/manželka žiadateľa. V posudzovanom prípade možno teda postupovať jedným z nasledovných spôsobov:

  1. o vydanie na „manželovo auto“ požiada priamo manžel (avšak musí mať trvalý pobyt v meste Košice)
  2. o vydanie požiada pôvodný žiadateľ(-ka) a vo vzťahu k vozidlu uvedie, že ide o vozidlo manžela.

K tejto téme pozrite tiež:

https://parking.kosice.sk/bonusova-karta/
https://parking.kosice.sk/slovnik/#uzivanie-sukromne-ucely

Vo vašom prípade spadáte do kategórie „abonent.“ Abonentná pásmová parkovacia karta umožní jej držiteľovi parkovanie v príslušnom tarifnom pásme bez nutnosti denného kupovania parkovacieho lístka. Podrobnosti nájdete na webe https://parking.kosice.sk/abonentna-karta-pasmova/.

Využiť možno aj dlhodobé parkovanie v parkovacom dome pri Steel aréne, kde je možné požiadať o vydanie mesačnej alebo ročnej parkovacej karty za veľmi výhodnú cenu. K dispozícii je aj parkovací dom v Kulturparku. Podobne dlhodobo je k dispozícii aj návštevnícke parkovisko pri Amfiteátri (s najlacnejším tarifným pásmom N).

V Košiciach možno zaparkovať lacnejšie na návštevníckych parkoviskách s hodinovou sadzbou 0,60 eur a maximálnou dennou sadzbou len 3 eurá.

Kompletný zoznam závorových parkovísk nájdete tu:
https://parking.kosice.sk/zavorove-parkoviska/

Slovník niektorých pojmov

Vysvetlenie dôležitých pojmov podľa VZN a prevádzkového poriadku. Pojmy sú zoradené v abecednom poradí.