Preskočiť na hlavný obsah

Závorové parkoviská

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Prehľad odstavených závorových parkovísk je uvedený na konci tejto webstránky.

Hlavné výhody parkovania na závorovom parkovisku:

  • bezplatné parkovanie po určitú dobu (od 30 min. do dvoch hodín),
  • väčšina závorových parkovísk patrí do najlacnejšieho tarifného pásma N,
  • najvýhodnejšie parkovanie je na veľkom závorovom parkovisku pri Amfiteátri.

Základné podmienky parkovania na závorovom parkovisku:

  • závorové parkovisko treba opustiť do 15 min. od zaplatenia úhrady,
  • v prípade straty parkovacieho lístka je vodič povinný zaplatiť osobitný poplatok vo výške 10 €,
  • z dôvodu technických obmedzení na závorovom parkovisku neplatia zľavybonusovej karty, ani benefity pre osoby s ŤZP,
  • platba parkovného je možná len v hotovosti (mincami).

Lokalita A (centrálna mestská zóna)

Závorové parkovisko na Kasárenskom námestí

tarifné pásmo A2
doba spoplatneniaPO – SO 00:00-24:00
bezplatná doba30 min.
sadzba (60 min.)2,00 €
max. (24 hod.)16,00 €

Rezidentské lokality

Festivalové námestie – veľké parkovisko pred amfiteátrom

tarifné pásmo N
doba spoplatneniaPO – PI 07:30-18:00
bezplatná doba120 min.
sadzba (60 min.)0,60 €
max. (24 hod.)3,00 €

Festivalové námestie – parkovisko pri čerpacej stanici

tarifné pásmo N
doba spoplatneniaPO – PI 07:30-18:00
bezplatná doba60 min.
sadzba (60 min.)0,60 €
max. (24 hod.)3,00 €

Strojárenská – knižnica J. Bocatia

tarifné pásmo N
doba spoplatneniaPO – PI 07:30-18:00
bezplatná doba60 min.
sadzba (60 min.)0,60 €
max. (24 hod.)3,00 €

Masarykova – parkovisko pri obchodnom centre Jumbo

tarifné pásmo N
doba spoplatneniaPO – PI 07:30-18:00
bezplatná doba60 min.
sadzba (60 min.)0,60 €
max. (24 hod.)3,00 €

Južná trieda – parkovisko pri obchodnom centre Astória

tarifné pásmo osobitné tarifné pásmo
doba spoplatneniaPO – SO 07:30-18:00
bezplatná doba60 min. (prvá hodina)
sadzba (60 min.)

druhá hodina (po uplynutí bezplatnej doby): 0,25 €

každá ďalšia hodina: 1,50 €

max. (24 hod.)

Osobitné parkoviská

Parkovisko pri Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici

tarifné pásmo osobitné tarifné pásmo
doba spoplatneniaPO – SO 07:30-18:00
bezplatná doba120 min.
sadzba (60 min.)každá ďalšia hodina: 1,00 €
max. (24 hod.)
poznámkaparkovisko je v rekonštrukcii

Odstavené závorové parkoviská

Ku dňu 7. 12. 2023 sú všetky vyššie uvedené závorové parkoviská odstavené. Sfunkčnenie prvých piatich závorových parkovísk sa predpokladá do polovice decembra 2023.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 7. 12. 2023