Preskočiť na hlavný obsah

Parkovanie osôb s ŤZP

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Nová regulácia parkovania platná od novembra 2023 plne zohľadňuje aj potreby osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Prevádzkovateľ parkovacieho systému pre osoby s ŤZP pripravil nasledovné benefity v rámci parkovania v regulovanej zóne:

V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že mesto Košice sa prijatím osobitného VZN mesta č. 221 v roku 2021 prihlásilo ku koncepcii postupného rušenia individuálnych vyhradených parkovacích miest (pre konkrétneho užívateľa) a naopak, rozširovaním všeobecne vyhradených parkovacích miest pre oprávnených držiteľov parkovacieho preukazu (najmenej v rozsahu 4 %, v praxi však aj v rozsahu 5-6 % z celkového počtu parkovacích miest na príslušnej ulici) by sa malo docieliť efektívnejšie využívanie týchto parkovacích miest počas bežného dňa.

Bezplatné parkovanie

Od úhrady parkovného sú oslobodené vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ŤZP, ktoré parkujú na všeobecne vyhradených parkovacích miestach pre osoby ŤZP bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v centre mesta alebo v rezidentských lokalitách. Bezplatne parkovanie však nie je možné na závorovom parkovisku.

Parkovanie na všeobecne vyhradenom parkovacom mieste pre osoby s ŤZP nie je časovo obmedzené.

Osobitný parkovací lístok ŤZP

Osobitný parkovací lístok ŤZP umožňuje bezplatné parkovanie vozidla označeného parkovacím preukazom, ak ide o prepravu osoby s ŤZP. Tento parkovací lístok platí na všetkých platených parkoviskách (patriacich do tarifného pásma   A1,   A2,   BN,  B,   N). Parkovací lístok sa nedá použiť na závorovom parkovisku.

S osobitným parkovacím lístkom ŤZP možno parkovať až štyri hodiny denne.

Osobitný parkovací lístok ŤZP možno obstarať len zaslaním bezplatnej SMS v tvare „KE“ medzera „T“ medzera „EČV vozidla“ na číslo 2200.

Príklad textu SMS: KE T AA234AB

Doba platnosti parkovacieho lístka je 60 min. Za jeden deň možno obstarať štyri osobitné parkovacie lístky ŤZP.

Upozornenie V prípade neoprávneného použitia parkovacieho preukazu alebo ak parkovací preukaz nie je riadne umiestnený za čelným sklom vozidla, parkovanie nie je bezplatné; vodič vozidla je povinný uhradiť parkovné vo výške podľa príslušného tarifného pásma!

Zľavy z ceny parkovacích kariet

Rezidenti s ŤZP môžu využiť aj nasledovné zvýhodnenie:

  • zľava z ceny prvej rezidentskej karty pre osoby s ŤZP.

Navyše pre obyvateľov mesta Košice so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, ktoré aktívne šoférujú vozidlo, sú pripravené aj tieto benefity:

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 17. 10. 2023