Preskočiť na hlavný obsah

Parkovacie karty

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Čo je parkovacia karta?

Parkovacia karta umožňuje dlhodobé parkovanie v príslušnej lokalite alebo v príslušnom tarifnom pásme (v rámci celej regulovanej zóny). Rozsah možností parkovania závisí od konkrétneho typu parkovacej karty:

Osobitným druhom parkovacej karty je bonusová karta, ktorá obyvateľom mesta Košice predovšetkým umožňuje parkovať so zľavou až 25 %.

Vydanie parkovacej karty

Parkovacia karta sa vydá žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené VZN a tieto podmienky preukázal spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku (najmä príloha D). Podmienkou pre nadobudnutie platnosti parkovacej karty je úhrada jej ceny.

Parkovacia karta môžu byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Požiadať o vydanie parkovacej karty možno

  • elektronicky – prostredníctvom informačného systému ParkDots (na základe zmluvnej spolupráce mesta Košice s ďalšími subjektmi je tento systém prepojený so štátnymi registrami, čo uľahčuje proces preukazovania podmienok a vo výraznej miere automatizuje proces vydávania parkovacej karty),
  • osobne – na kontaktnom mieste (žiadateľ predloží doklady o tom, že splnil podmienky).

Doba platnosti

Parkovacie karty sa vydávajú s dobou platnosti na jeden rok (365 dní).

Niektoré abonentné pásmové karty možno vydať aj s kratšou dobou platnosti (180 dní, 10 dní).

Cena parkovacej karty

Ceny parkovacích kariet sú uvedené v prílohe č. 3 VZN, ako aj pri informáciách o jednotlivých typoch parkovacích kariet.

Zľavy z ceny parkovacích kariet

Ak žiadateľ o vydanie parkovacej karty splní niektorú z ustanovených podmienok (napr. trvalý pobyt v meste Košice, dosiahnutie seniorského veku alebo ide o osobu s ŤZP), môže si v závislosti od typu parkovacej karty uplatniť zľavu.

Podrobné informácie o jednotlivých zľavách

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 13. 10. 2023