Preskočiť na hlavný obsah

Rezidentská karta

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je rezident

Rezident je fyzickou osobou s trvalým pobytombyte v príslušnej lokalite, ktorá používa vozidlo na súkromné účely.

Nie ste rezidentom? Ak máte záujem o dlhodobé parkovanie, zistite, či máte nárok na abonentnú kartu.

Kde možno parkovať

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

Rezident môže v rámci centrálnej mestskej zóny (lokality A) parkovať bez časového obmedzenia
 • na všetkých platených parkovacích miestach (patriacich do tarifného pásma A1, A2 alebo N),
 • na čisto rezidentských miestach (parkovacie miesta, ktoré nepatria do žiadneho tarifného pásma a sú dopravným značením vyhradené len pre rezidentov),
 • na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do tarifného pásma A2 alebo N.

Parkovanie v rezidentských lokalitách

Rezident môže v rámci svojej rezidentskej lokality parkovať bez časového obmedzenia
Upozornenie Upozornenie: od novembra 2023 dochádza k významnému zväčšeniu rezidentských lokalít (najmä v dôsledku spojenia pôvodných rezidentských lokalít), a preto rezidentská karta vydaná od 1. 11. 2023 už neplatí v susedných rezidentských lokalitách.
Vymedzenie jednotlivých lokalít je v prílohe č. 1 VZN.

Kde nemožno parkovať

Rezidentská karta neplatí

 • na závorových parkoviskách,
 • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť bezplatného parkovania pre osoby s ŤZP)
 • v susedných rezidentských lokalitách.

Doba platnosti

Rezidentská karta sa vydáva na jeden rok.

Doba platnosti

Rezidentská karta sa vydáva na jeden rok.

Cena rezidentskej karty

 
Základná cena rezidentskej karty prvá karta druhá karta tretia karta
lokalita A (centrálna mestská zóna) 35 € 100 € 200 €
rezidentské lokality (B1 až B5) 20 € 100 € 200 €

Zľavy z ceny rezidentských kariet

Rezident s nárokom na zľavu
zľavnená cenapoznámka
senior (po dosiahnutí veku 62 rokov)5 €prvá karta

rezident alebo jeho blízka osoba s ŤZP

5 €prvá karta
rezident s ťažkým zdravotným postihnutím dolných končatín (ŤZP-DK)5 €všetky karty

Poskytnutie zľavy rezidentovi s ŤZP (prvá karta)

Poskytnutie zľavy rezidentovi, ktorého blízka osoba je ŤZP (prvá karta)

 • držiteľom parkovacieho preukazu je blízka osoba rezidenta, 
 • trvalý pobyt blízkej osoby sa vzťahuje na ten istý byt ako trvalý pobyt rezidenta.

Poskytnutie zľavy rezidentovi s ŤZP-DK (všetky karty)

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Žiadateľovi sa vydá rezidentská karta v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 1. žiadateľ je fyzickou osobou s trvalým pobytombyte v príslušnej lokalite,
 2. žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely.

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Vo vzťahu k jednému bytu možno vydať najviac tri rezidentské karty.

Vo vzťahu k jednému bytu nemožno súbežne vydať nasledujúce parkovacie karty:

 • rezidentská karta,
 • abonentná karta VLASTNÍK,
 • abonentná karta NÁJOMCA,
 • abonentná karta OPATROVANIE (ak však v prípade tejto parkovacej karty oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, možno súbežne vydať najviac jednu rezidentskú kartu).

Budúce obmedzenia (od 1. 1. 2025)

K jednému bytunovostavbe bude možné vydať najviac jednu rezidentskú kartu.

Maximálny počet parkovacích kariet, ktoré môžu byť vydané vo vzťahu k tomu istému bytu, sa zníži o počet konkrétne vyhradených parkovacích miest vzťahujúcich sa k žiadateľovi. (Podrobnosti upravuje § 22 ods. 4 VZN.)

Budúca zmena ceny (od 1. 7. 2025)

Každoročne od 1. 7. 2025 do 1. 7. 2029 sa základná cena v poradí druhej rezidentskej karty zvýši o sumu 10 € a základná cena v poradí tretej rezidentskej karty sa zvýši o sumu 40 € (oproti sadzbe za predchádzajúce obdobie).

 

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 13. 10. 2023