Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je abonent

Abonentom je akákoľvek osoba, ktorá má nárok na vydanie abonentnej karty (spravidla z dôvodu, že nespĺňa podmienky pre vydanie rezidentskej karty). Abonentná karta umožňuje dlhodobé parkovanie buď v príslušnom tarifnom pásme alebo v príslušnej rezidentskej lokalite v zvýhodnenej cene (v porovnaní s každodenným zakupovaním parkovacích lístkov).

Ak máte  trvalý pobyt v lokalite a používate vozidlo na súkromné účely, najskôr sa pozrite, či nemáte nárok na zakúpenie výhodnejšej rezidentskej karty. Niektoré typy abonentných kariet nemožno vydať, ak je na príslušný byt naviazaná rezidentská karta alebo iná parkovacia karta.

Druhy abonentných kariet

Abonentné karty sa členia na tri základné druhy:

1. pásmové abonentné karty

Podľa typu platia len v jednom alebo vo viacerých tarifných pásmach  A1,  A2,  BN,  N. Zakúpenie abonentnej karty pre tarifné pásmo  A1 a A2 sa oplatí pre vodičov, ktorí potrebujú opakovane a dlhodobo parkovať v bezprostrednom centre mesta Košice.

Ide o ekvivalent doterajších abonentných kariet pre tarifné pásmo 1, 2, 3 alebo 4 (ktoré platia do 31. 10. 2023).

2. lokalitné abonentné karty

Podľa typu platia len v jednej z rezidentských lokalít (označených ako B1 až B5); lokalitná abonentná karta sa nevydáva v lokalite A – v centrálnej mestskej zóne (s jednou malou výnimkou) – dlhodobé parkovanie nerezidentov v lokalite A je možné len s pásmovou abonentnou kartou.

Lokalitná abonentná karta platí v rovnakom územnom rozsahu ako rezidentská karta. Ide o ekvivalent doterajších rezidentských kariet pre vlastníka alebo nájomcu bytu, osobu poskytujúcu dennú starostlivosť, pracujúceho ŤZP-DK a podnikateľa (ktoré platia do 31. 10. 2023).

Pozrite si podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch lokalitných abonentných kariet:

3. iné abonentné karty

Od novembra 2023 bude v platnosti len jeden osobitný typ abonentnej karty (ktorý nepatrí do vyššie uvedených skupín) – a to abonentná karta TAXI
 

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 17. 10. 2023