Preskočiť na hlavný obsah

Dokumenty

VZN mesta Košice č. 241

(úplné znenie VZN účinné od 1.1.2024)

VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (textová časť)
príloha č. 1 (Vymedzenie zóny regulovaného parkovania a jednotlivých tarifných pásiem)
príloha č. 2 (Výška úhrady za parkovacie lístky)
príloha č. 3 (Výška úhrady za parkovacie karty)
príloha č. 4 (Výška administratívnych poplatkov)
príloha č. 5 (Vymedzenie dočasnej rezidentskej lokality) 

Schválené VZN vrátane jednotlivých zmien je dostupné na webovej stránke https://www.kosice.sk/vzn/241

Prevádzkový poriadok (zóna regulovaného parkovania)

(stav platný od: 1. 6. 2024)

Prevádzkový poriadok parkovania v zóne regulovaného parkovania (textová časť)
príloha A (Vyznačenie úsekov s vyčlenenými parkovacími miestami v lokalite A, ktoré sú v určenej dobe vyhradené len pre rezidentov)
príloha B (Zoznam závorových parkovísk a určenie bezplatnej doby parkovania na závorovom parkovisku)
príloha C (Zoznam zmluvných partnerov mesta Košice – prevádzkovateľ služby SMS parking, prevádzkovatelia aplikácií)
príloha D (Preukazovanie podmienok podľa VZN a prevádzkového poriadku)

Prevádzkový poriadok (parkovací dom pri Steel Aréne)

Vzory tlačív (potvrdenia)

(stav platný od: 30. 10. 2023)

Čestné vyhlásenie rezidenta o vlastníkovi bytu a niektorých ďalších skutočnostiach

Potvrdenie zamestnávateľa o používaní služobného motorového vozidla zamestnancom na súkromné účely

Potvrdenie právnickej osoby o používaní služobného motorového vozidla členom orgánu na súkromné účely

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 1. 6. 2024