Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta VLASTNÍK

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je abonent-vlastník?

Abonent-vlastník je fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom bytu v príslušnej rezidentskej lokalite a zároveň používa vozidlo na súkromné účely.

Ak máte trvalý pobyt v rezidentskej lokalite, najskôr sa pozrite, či nemáte nárok na zakúpenie výhodnejšej rezidentskej karty. Abonentnú kartu VLASTNÍK nemožno vydať, ak je na príslušný byt naviazaná rezidentská karta alebo iná parkovacia karta (pozrite obmedzenia v podrobnejších informáciách).

Kde možno parkovať

Parkovanie v rezidentských lokalitách

Abonent-vlastník môže v rámci svojej rezidentskej lokality parkovať bez časového obmedzenia

Rozsah možností parkovania abonenta-vlastníka a rezidenta je rovnaký. Vymedzenie jednotlivých lokalít je v prílohe č. 1 VZN.

Upozornenie Upozornenie: od novembra 2023 dochádza k významnému zväčšeniu rezidentských lokalít (najmä v dôsledku spojenia pôvodných rezidentských lokalít), a preto abonentná karta VLASTNÍK vydaná od 1. 11. 2023 (na rozdiel od predchádzajúcej rezidentskej karty pre vlastníka) už neplatí v susedných rezidentských lokalitách.

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

Abonentná karta VLASTNÍK sa v centrálnej mestskej zóne (lokalite A) nevydáva. V prípade potreby dlhodobého parkovania v lokalite A možno zakúpiť príslušnú abonentnú pásmovú kartu a prípadne využiť až 50 % zľavu z ceny tejto parkovacej karty.

Kde nemožno parkovať

Abonentná karta VLASTNÍK neplatí

 • na závorových parkoviskách,
 • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť bezplatného parkovania pre osoby s ŤZP),
 • v susedných rezidentských lokalitách.

Doba platnosti

Abonentná karta VLASTNÍK sa vydáva na jeden rok (365 dní).

Cena abonentnej karty

 

Abonentná karta VLASTNÍK
cena
základná cena100 €
zľavnená cena50 €

Základná cena sa určuje vo výške ceny druhej rezidentskej karty. Zľavnená cena sa určuje vo výške 50 % základnej ceny.

Nárok na zľavu patrí abonentovi-vlastníkovi, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice.

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Žiadateľovi sa vydá abonentná karta VLASTNÍK v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 1. žiadateľ je fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom bytu v príslušnej rezidentskej lokalite,
 2. žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely.

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Žiadateľovi možno vydať jednu abonentnú kartu VLASTNÍK.

Vo vzťahu k jednému bytu nemožno súbežne vydať nasledujúce parkovacie karty:

 • rezidentská karta,
 • abonentná karta VLASTNÍK,
 • abonentná karta NÁJOMCA,
 • abonentná karta OPATROVANIE (ak však v prípade tejto parkovacej karty oprávnená osoba je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín, možno súbežne vydať najviac jednu rezidentskú kartu).

Budúce obmedzenia (od 1. 1. 2025)

Abonentnú kartu VLASTNÍK nebude možné vydať v nasledovných prípadoch

 • byt sa nachádza v novostavbe,
 • žiadateľ disponuje konkrétne vyhradeným parkovacím miestom (podrobnosti upravuje § 22 ods. 4 VZN).

Budúca zmena ceny (od 1. 7. 2025)

Každoročne od 1. 7. 2025 do 1. 7. 2029 sa základná cena v poradí druhej rezidentskej karty zvýši o sumu 10 € (oproti sadzbe za predchádzajúce obdobie). Z toho dôvodu bude automaticky dochádzať aj k zmene základnej ako aj zľavnenej ceny abonentnej karty VLASTNÍK.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 17. 10. 2023