Preskočiť na hlavný obsah

Bonusová karta

Čo je bonusová karta

Obyvateľ s trvalým pobytom na území mesta Košice, ktorý používa vozidlo na súkromné účely, môže s bonusovou kartou zaplatiť jednorazové parkovné so zľavou 25 %.

Kedy platí zľava

Zľava platí pri zakúpení parkovacieho lístka do príslušného tarifného pásma ( A1,  A2,  BN,  B,  N), vrátane odstaveného závorového parkoviska, za podmienky, že parkovací lístok bol kúpený prostredníctvom

Ako získať zľavu až 35%
V prípade úhrady parkovného cez aplikáciu sa poskytuje základná zľava 10 %; v prípade súbežného využitia zľavy z bonusovej karty tak celková zľava pri platbe cez aplikáciu môže dosiahnuť až 35 %!

Ako požiadať o vydanie bonusovej karty
– elektronicky – prostredníctvom informačného systému ParkDots,
– osobne – na kontaktnom mieste (žiadateľ predloží doklady o tom, že splnil podmienky).

Ďalšie možnosti použitia bonusovej karty

S prihliadnutím na pomery v dočasnej rezidentskej lokalite môže prevádzkovateľ tiež vyznačiť niektoré parkovacie miesta, ktoré budú vyhradené len pre držiteľov bonusovej karty. Ide však len o prechodné riešenie statickej dopravy na dotknutom mieste, a to najneskôr do času, kým sa príslušná časť dočasnej rezidentskej lokality nestane súčasťou „riadnej“ rezidentskej lokality.

Kedy neplatí zľava

Zľava z bonusovej karty neplatí:

Doba platnosti

Bonusová karta sa vydáva na jeden rok.

Cena bonusovej karty

Ročná cena bonusovej karty je 5 €.

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Žiadateľovi sa vydá bonusová karta v prípade splnenia nasledovných podmienok:

  1. žiadateľ je fyzickou osobou s trvalým pobytom na území mesta Košice,
  2. žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely.

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Jednému žiadateľovi možno vydať najviac tri bonusové karty.

Dátum poslednej aktualizácie webstránky: 30. 4. 2024