Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta PRACUJÚCI ŤZP-DK

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Kto je abonent-pracujúci ŤZP-DK?

Abonent-pracujúci ŤZP-DK je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatíntrvalým pobytom v meste Košice, ktorá pracuje v príslušnej lokalite a zároveň osobne používa vozidlo na súkromné účely (má vodičský preukaz).

Pozrite si ďalšie možnosti, ktoré môžu využiť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kde možno parkovať

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

Abonent-pracujúci ŤZP DK môže v prípade pracoviskacentrálnej mestskej zóne (lokalite A) parkovať bez časového obmedzenia
 • na všetkých platených parkovacích miestach (patriacich do tarifného pásma   A1,  A2 alebo  N),
 • na čisto rezidentských miestach (parkovacie miesta, ktoré nepatria do žiadneho tarifného pásma a sú dopravným značením vyhradené len pre rezidentov),
 • na odstavených závorových parkoviskách, ktoré patria do tarifného pásma  N.

Parkovanie v rezidentských lokalitách

Abonent-pracujúci ŤZP DK môže v prípade pracoviska v rezidentskej lokalite parkovať bez časového obmedzenia

Rozsah možností parkovania abonenta-pracujúceho ŤZP-DK a rezidenta je rovnaký. Vymedzenie jednotlivých lokalít je v prílohe č. 1 VZN.

Kde nemožno parkovať

Abonentná karta PRACUJÚCI ŤZP-DK neplatí

 • na závorových parkoviskách,
 • na vyhradených parkovacích miestach (tým nie je dotknutá možnosť bezplatného parkovania pre osoby s ŤZP),
 • v susedných rezidentských lokalitách.

Doba platnosti

Abonentná karta PRACUJÚCI ŤZP-DK sa vydáva na jeden rok (365 dní).

Cena abonentnej karty

 
Abonentná karta PRACUJÚCI ŤZP-DK cena
základná cena 20 €

Základná cena sa určuje vo výške ceny prvej rezidentskej karty platnej v rezidentských lokalitách.

Podrobnejšie informácie

Základné podmienky

Žiadateľovi sa vydá abonentná karta PRACUJÚCI ŤZP-DK v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 1. žiadateľ je osobou so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,
 2. žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Košice,
 3. žiadateľ je držiteľom platného vodičského preukazu,
 4. žiadateľ užíva vozidlo, ku ktorému má byť priradená parkovacia karta, na súkromné účely,
 5. žiadateľ má miesto výkonu práce v lokalite, pre ktorú má byť vydaná parkovacia karta.

Parkovacia karta môže byť vydaná len pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L s dĺžkou nepresahujúcou 5,5 m.

Preukazovanie podmienok je upravené v prevádzkovom poriadku (najmä v prílohe č. 4).

Obmedzenia

Žiadateľovi možno vydať jednu abonentnú kartu PRACUJÚCI ŤZP-DK.