Preskočiť na hlavný obsah

Rezident

Kto je rezident?

  • osoba s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne/rezidentskej lokalite
  • osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej lokalite
  • osoba, ktorá je nájomcom v rezidentskej lokalite
  • osoba, ktorá poskytuje dennú starostlivosť osobe s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite
  • podnikateľ – právnická/fyzická osoba, ktorá má prevádzku v rezidentskej lokalite
  • osoba so závažným postihnutím dolných končatín pracujúca v centrálnej mestskej zóne/rezidentskej lokalite
  • a zároveň pre každú z vyššie uvedených možností musí byť rezident vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, alebo ho užívať na súkromné účely