Preskočiť na hlavný obsah

Návštevník

Platba za parkovné online

Pre potreby jednorazovej platby sme pre vás pripravili jeden z najmodernejších spôsobov platby. Úhradu môžete realizovať prostredníctvom niektorej z nižšie uvedených aplikácií alebo prostredníctvom ich webového rozhrania.

Platba za parkovné prostredníctvom SMS

Zadajte text SMS v tvare KE medzera kód pásma medzera EČV vášho vozidla a pošlite ho na číslo 2200,
Napríklad: KE A1 KE111AB

Kódy tarifného pásma sú nasledovné:
A1 – tarifné pásmo 1 („červené“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)
A2 – tarifné pásmo 2 („oranžové“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)
A3 – tarifné pásmo 3 („zelené“ návštevnícke parkoviská v rezidentských lokalitách)
A4 – tarifné pásmo 4 („žlté“ záchytné parkoviská)
A5 – tzv. tarifné pásmo 5 („čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách)
Zaslaním SMS sa parkovné uhradí na polhodinu.
Ak si chcete zakúpiť denný (24-hod.) lístok, ku kódu tarifného pásma je potrebné pripojiť písmeno D.
Príklad textu SMS v prípade denného lístka: KE A1D KE111AB