Preskočiť na hlavný obsah

Abonentná karta TAXI

Táto webstránka obsahuje informácie platné od 1. 11. 2023 (podľa nového VZN mesta Košice č. 241).

Obsah webstránky sa pripravuje.

V prípade potreby podrobnejšie informácie o tejto abonentnej karte nájde vo VZN mesta Košice č. 241 (najmä § 22 a § 35).