Preskočiť na hlavný obsah

Abonent

Informácie o nových parkovacích kartách (od 1. 11. 2023) nájdete na webstránke Parkovacie karty.

Kto je abonent?

  • akákoľvek osoba, ktorá chce parkovať v zóne plateného parkovania a nespĺňa podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty

Podmienky pre vydanie abonentnej karty

  • pre vydanie abonentnej karty nie je potrebné preukazovať vzťah k bytovej jednotke ani vzťah k motorovému vozidlu
  • vyššie uvedené neplatí len v prípade „zlacneného“ typu abonentnej karty určenej pre seniorov kde je potrebné splniť nasledovné: dosiahnutie veku 70 rokov, trvalý pobyt v meste Košice, užívanie motorového vozidla na súkromné účely, držiteľ platného vodičského preukazu.

Kde možno parkovať s abonentnou kartou?

  • na parkovacích miestach, ktoré sú zaradené do tarifných pásem 1 až 4 (na mape) sú tieto parkovacie miesta označené červenou, oranžovou, zelenou a žltou farbou)

Kde nemožno parkovať s abonentnou kartou?

  • na rezidentských miestach a na vyhradených parkovacích miestach