Zaplatiť na ulici

Pre potreby jednorazovej platby sme pre vás pripravili jeden z najmodernejších spôsobov platby.

Platba platobnou kartou

Pre potreby jednorazovej platby sme pre vás pripravili moderný spôsob platenia. Stačí keď si na svojom smart telefóne, prípadne tablete, načítate QR kód z dopravného značenia v danej parkovacej zóne alebo jednoducho kliknite na odkaz nižšie.

Platba SMS správou

Jednoduchá a rýchla platba SMSkou!

Zadajte text SMS v tvare KE medzera kód pásma medzera EČV vášho vozidla a pošlite ho na číslo 2200,
Napríklad: KE A1 KE111AB

Kódy tarifného pásma sú nasledovné:
A1 – tarifné pásmo 1 („červené“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)
A2 – tarifné pásmo 2 („oranžové“ parkoviská v centrálnej mestskej zóne)
A3 – tarifné pásmo 3 („zelené“ návštevnícke parkoviská v rezidentských lokalitách)
A4 – tarifné pásmo 4 („žlté“ záchytné parkoviská)
A5 – tzv. tarifné pásmo 5 („čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách)
Zaslaním SMS sa parkovné uhradí na polhodinu.
Ak si chcete zakúpiť denný (24-hod.) lístok, ku kódu tarifného pásma je potrebné pripojiť písmeno D.
Príklad textu SMS v prípade denného lístka: KE A1D KE111AB
Cenník