Preskočiť na hlavný obsah

FAQ

Parkovanie v Košiciach od 1. novembra 2023

Pozrite si základné informácie o novom systéme parkovania v Košiciach
  • Zvýhodnenie Košičanov a Košičaniek s trvalým pobytom v meste
  • Definícia pojmu rezident, viazaný na trvalý pobyt v príslušnej lokalite, pre väčší komfort v mieste bydliska (ostatné oprávnené osoby v rozsahu určenom VZN sa nazývajú abonentmi),
  • Finančné zvýhodnenie platby parkovného prostredníctvom užívateľsky atraktívnych mobilných aplikácií
  • Zameranie na ďalší rozvoj parkovacej politiky v Košiciach. Štruktúru systému parkovacích kariet a parkovacích lístkov nastavujeme tak, aby v budúcnosti predpokladané rozšírenie zóny regulovaného parkovania do ďalších vyťažených obytných oblastí bolo čo najjednoduchšie a v prospech obyvateľov Košíc.
  • Nový systém parkovania vychádza z aktuálnej Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice.
  • Tento strategický dokument má za cieľ rozvíjať košickú dopravu smerom k modernej, kvalitnej a udržateľnej budúcnosti. Funkčný systém parkovania je jeho základnou súčasťou. 
  • Nový systém parkovania je podrobne opísaný v novom všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Košice.
  • Kľúčovým prvkom nového systému parkovania je participácia košickej verejnosti. Pri tvorbe stratégie vyjadrilo svoj názor prostredníctvom dotazníka takmer 1500 ľudí. K návrhu nového VZN mesto obdržalo 64 pripomienok, ktoré boli následne v apríli 2023 vyhodnotené v rámci legislatívneho procesu a zaslané poslancom mestského zastupiteľstva.

Hlavné zmeny v parkovaní od 1. 11. 2023

Nový systém parkovania prináša viacero zmien, s cieľom zvýhodniť Košičanov, docieliť lepšiu ochranu rezidentov a zlepšiť možnosti krátkodobého parkovania.

Systém a ceny parkovania v širšom centre mesta sa nemenili od roku 2009. V súčasnosti neplnili svoje základné úlohy, ktorými sú regulácia dopravy a zvyšovanie komfortu obyvateľov. Nové pravidlá prichádzajú s jasným zvýhodnením pre Košičanov, ktorí majú v našom meste trvalý pobyt.

Ceny parkovacích lístkov

Ceny parkovacích kariet

Z dôvodu zmeny VZN a s tým spojených technických a systémových zmien bude parkovanie od 1. 11. 2023 do 8. 11. 2023 bezplatné (to neplatí v prípade parkovacích miest, ktoré sú v nočných hodinách vyhradené len pre rezidentov).

Pozrite si tiež prehľad odporúčaní, ako od novembra 2023 parkovať čo najvýhodnejšie.

Na základe nového VZN dochádza k zlúčeniu terajších 10 rezidentských lokalít (č. 1 a 10) do 5 väčších rezidentských lokalít (č. B1 až B5) a k zmenšeniu centrálnej mestskej zóny (CMZ), čo umožní lepšie dlhodobé parkovanie aj niektorým nerezidentom.

Z dôvodu zväčšenia a spojenia rezidentských lokalít rezidentské karty budú platiť už len v príslušnej rezidentskej lokalite (t. j. nebudú platiť aj v susedných rezidentských lokalitách). Rezidentské karty vydané do 31. 10. 2023 však platia v doterajšom územnom rozsahu.

Podrobnosti o novom usporiadaní lokalít a zmenách v tarifných pásmach nájdete na osobitnej webstránke Zóna regulovaného parkovania.

Rezidentská karta bude vydávaná výlučne osobám s trvalým pobytom v byte, ktorý sa nachádza v príslušnej lokalite. Ostatní obyvatelia budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie „abonent“ (s vyššou cenovou reguláciou). Rezidentská a abonentná parkovacia karta umožňujú jej držiteľovi parkovanie v príslušnej lokalite v zvýhodnenej cene, bez nutnosti denného kupovania parkovacieho lístka.

Platba prostredníctvom aplikácie umožní zľavu 10 % oproti štandardnej (nezľavnenej) cene.

Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Košice, ktorí používajú motorové vozidlo na súkromné účely a vybavia si bonusovú kartu, v prípade platby cez parkovací automat alebo aplikáciu môžu získať 25 % zľavu (teda v prípade platby cez aplikáciu možno dosiahnuť až 35 % zľavu).

Pozor: zľavy sa neuplatnia v prípade platby parkovného cez SMS, ani na závorovom parkovisku. Na závorovom parkovisku však možno určitý čas parkovať bezplatne – pozrite informácie o závorových parkoviskách.

Platba parkovného prostredníctvom viacerých aplikácií ponúka aj možnosť minútovej tarifikácie (po dosiahnutí minimálnej doby plateného parkovania v trvaní 15 min.) – čo v konečnom dôsledku môže ešte zlacniť parkovanie aj oproti súčasnému stavu.

Pozrite si tiež informáciu, ako zaplatiť parkovné.

Nové pravidlá zlepšujú situáciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Na platených parkovacích miestach (mimo závorových parkovísk) budú môcť parkovať zadarmo namiesto súčasných dvoch hodín až štyri hodiny denne (po „zakúpení“ bezplatného SMS lístka). Netreba však zabudnúť na povinnosť umiestnenia parkovacieho preukazu za čelné sklo vozidla.

Na všeobecných vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP je parkovanie naďalej bezplatné bez časového obmedzenia.

Pozrite si všetky informácie o parkovaní osôb s ŤZP.

lokalite A (v centrálnej mestskej zóne) v drahších tarifných pásmach A1 a A2 bude doba spoplatnenia od pondelka do soboty od 00:00 do 24:00 hod. Bezplatné parkovania ostáva zachované v nedeľu, počas sviatkov a ostatných dní pracovného pokoja.

V lacnejších tarifných pásmach BN a N je doba spoplatnenia naďalej od pondelka do piatku od 7:30 do 18:00 hod.

Na rozdiel od súčasného stavu sa skracuje doba spoplatnenia pre závorové parkoviská (okrem Kasárenského námestia) z 19:30 na 18:00 hod.

Závorové parkovisko na Južnej triede pri Astórii bude spoplatnené aj v sobotu v čase 7:30 – 18:00.

Všeobecná doba spoplatnenia ostáva nezmenená ani v rezidentských lokalitách.